Billing Information

Pro Ski, a. s.
Malý trh 2/A
811 08, Bratislava
IČO: 35 884 291
IČ DPH: SK 2021814421
Registration at the District Court. Bratislava I., Odd. Sa, Vl. c. 3323/B

Contact

E-mail: eshop@martinky.com
Tel: +421 43 430 60 00
Address of operation: Winter park Martinky, M. R. Štefánika 6, 036 01 Martin

Nákupný košík